Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het werk wordt nu gedaan door twee bestuursleden t.w. Harry van der Veen en Wilma Steijger. Als we meer bestuursleden hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden. Met meer hulp kunnen er ook meer zaken opgepakt worden door het bestuur en dat drukt de kosten van de maandelijkse VVE Bijdrage. Fijn als u zich ook aan wilt melden!

Bestuursleden ontvangen na goedkeuring van de vergadering, een door de belastingdienst vastgestelde, belastingvrije vrijwilligersbijdrage.

Mededelingen

Verduurzaming Rijnlandflat

Wij zijn bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. De fietsenstalling en ontmoetingsruimten zijn inmiddels klaar. In een

> Lees meer