Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval.

In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd.

De vraag is om ook geen meubels of andere spullen in de hal bij de ingang neer te zetten. Heeft u meubels of andere herbruikbare spullen over? Hang dan een briefje op met wat u heeft en waar het opgehaald kan worden.

Heeft u vragen over het vuilnis of wanneer het grofvuil wordt opgehaald? U kunt hiervoor bij de huismeester terecht.

Mededelingen

Verduurzaming Rijnlandflat

In het licht van de klimaatdoelstellingen zijn we bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. We zijn begonnen

> Lees meer

Barbecue 2019

Voor de bewoners van de Rijnlandflat was er op vrijdag 30 augustus een barbecue. Victor had alles, met hulp van een paar enthousiaste vrijwilligers uitstekend

> Lees meer