Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval.

In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. Voor grofvuil dient u zelf een afspraak te maken met de Gemeente Leiden. Wilt u na het maken van de afspraak de huismeester even inlichten?

Heeft u meubels of andere herbruikbare spullen over? Hang dan een briefje op bij de tafel in de hal met wat u heeft en waar het opgehaald kan worden.

 

Mededelingen

Verduurzaming Rijnlandflat

Wij zijn bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. De fietsenstalling en ontmoetingsruimten zijn inmiddels klaar. In een

> Lees meer