Huismeester / caretaker

Victor BoutierDe huismeester heeft zijn kantoor in de gang op de parterre. Hij is bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Voor dringende zaken kan hij ook buiten die tijd benaderd worden.
Nieuwe bewoners wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk kennis te maken met de huismeester. Hij kan u op een paar praktische zaken wijzen en hij zal een naamplaatje maken voor de huisdeur en de brievenbus.

The caretaker has his office in the corridor on the ground floor. It can be reached from 8.30 a.m. till 12.30 p.m. For urgent matters, he can also be approached outside of that time. New residents are advised to get to know the caretaker as soon as possible. He can show you a few practical matters and he will make a nameplate for the front door and the letterbox.

Victor Boutier – Bachstraat 2

Schade en technische problemen

De snelste manier om schade en technische problemen te melden is via het eigenarenportal van de vve beheerder. Het bestuur is dan gelijk op de hoogte en de datum van uw melding is vastgelegd. Natuurlijk kan een schade ook bij de huismeester gemeld worden, maar ook hij zal het met het bestuur moeten overleggen.

De opstalverzekering van de VvE dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, maar ook aan het privégedeelte. U hoeft dus als appartementseigenaar niet een eigen opstalverzekering af te sluiten. Wat tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, kunt u lezen in art. 17 van de splitsingsacte.

Wie gebruik wil maken van de gemeenschappelijke opstalverzekering, moet rekening houden met een eigen risico van € 250,-. Wij zullen uw melding met betrekking tot de verzekering ter afhandeling doorsturen naar VVE Company.

Mededelingen

Verduurzaming Rijnlandflat

Wij zijn bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. De fietsenstalling en ontmoetingsruimten zijn inmiddels klaar. In een

> Lees meer