Recreatiezaal

De recreatiezaal

Vanaf november 1966 werd de recreatiezaal wekelijks opengesteld op woensdagen, maar de opkomst is zeer gering. Al snel wordt duidelijk dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. De ontwerpers van de flat hebben zich daar flink op verkeken. Ze moeten een centrum van gonzende sociale activiteit in gedachten hebben gehad, gezien het feit dat er naast die recreatiezaal ook nog eens op iedere etage een ontmoetingruimte was gemaakt.
De zaal levert gelukkig wel geld op door hem te verhuren. Begin 1967 komt in deze ruimte een peuterspeelzaal, de eerste in Leiden. In de avonduren wordt de zaal nog steeds gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten. Er waren bijvoorbeeld demonstratieavonden van consumentenartikelen, een huishoudshow, een 50-jarig huwelijksfeest, bijeenkomsten van politieke partijen en een propaganda-avond voor een EHBO-cursus. In de jaren 1969-1970 was er een ‘zondagmorgengesprek’, een soort alternief voor de traditionele kerkdienst. Vanaf januari 1972 heeft het Leids Schaakgenootschap er wekelijks een vaste avond.
In het verslag van de algemene ledenvergadering van 06-06-1974 staat over de zaal te lezen: ‘Wij verliezen er niet aan. Dit is te zien als pure winst, omdat oorspronkelijk de zaal uitsluitend voor gebruik van bewoners was opgezet.’
De vraag of de zaal economisch rendabel is, werd hiermee niet beantwoord.
Op 13 januari 1978 werd in de recreatiezaal het tienjarig jubileumfeest van de flat en de huismeester gevierd. Men besluit dat jaar ook om te stoppen met de exploitatie van de zaal omdat het niet rendabel is. Ook ergeren velen zich aan de parkeeroverlast van mensen die gebruik maken van de zaal. De crèche mag voorlopig nog blijven.
In 1985 krijgt makelaardij Verhoeven opdracht om de recreatiezaal te verhuren. De nieuwe huurder wordt het adminstratiekantoor van Bureau Heijnen. Waarschijnlijk betrekt dit bedrijf de ruimte per 1 januari 1987. In de jaarstukken is te zien dat de huur tot 1986 rond de ƒ 3000,- lag.

Dat duidt erop dat de crèche tot eind 1986 is gebleven. Vanaf 1987 is de huuropbrengst ƒ 15.000,- per jaar. De algemene ledenvergadering werd tot dan toe steeds gehouden in de recreatiezaal. In 1987 wordt hij voor het eerst gehouden in een vergaderzaal buiten het eigen gebouw. In 2001 gaan Bureau Heijnen samenwerken met accountantskantoor Van Wezel uit Rijnsburg. De nieuwe naam is: Van Wezel en Heijnen b.v.
Hugo Went neemt later het administratiekantoor over. Het kantoor gaat verder onder de naam Went Administratie en Belastingadvies b.v. In 2010 koopt hij de kantoorruimte van de VvE.