Personeel

De eerste huismeester begint in 1966. Het is A. Spierenburg. Hij bewoont de dienstwoning met zijn echtgenote. Zijn opvolger C. Habraken (Kees), met echtgenote, begint op 1 september 1985. Hij maakt 27 dienstjaren vol. Victor Boutier volgt hem op 9 mei 2012 op.

In de beginjaren waren er ook twee schoonmaaksters in dienst: mevrouw van Leeuwen en mevrouw Hillebrand.
Mw Hillebrand is per 1 januari 1996 uit dienst getreden. Mw van Leeuwen is in maart 1999 met pensioen gegaan. Het schoonmaakwerk is daarna een aantal jaren uitbesteed. Intussen heeft de VvE een machine aangeschaft voor het schoonmaken van de gangen en dit gebeurt nu door de huismeester.