Parkeren

De fietsenstalling

Al in 1968 wordt er geklaagd over te weinig ruimte in de fietsenstalling. Dit is een terugkerend probleem. De oplossing is steeds het verwijderen van fietsen die niet meer worden gebruikt.

Parkeergelegenheid

Bij de Rijnlandflat hoort een eigen terrein met 19 parkeervakken. Het parkeerterrein aan de noordkant (links van de entree) is openbaar terrein. Dat terrein is in 1969 aangelegd, na lang aandringen bij de gemeente, met de kanttekening dat dit een tijdelijke voorziening zou zijn, want de eigenlijke bestemming is openbaar groen. Ook waren er toen plannen om het terrein te gebruiken voor een voetgangers- en fietserstunnel onder de Churchilllaan. Die tunnel is er nooit gekomen, het parkeerterrein ligt er nog steeds en het lijkt ondenkbaar dat het ooit nog verdwijnt.
Tegelijk met de aanleg van het parkeerterrein is er, tot grote tevredenheid van de bewoners, een voetpad aangelegd naar de Churchilllaan. Tot dan toe liep iedereen over het gras.