Ontmoetingsruimten

Op iedere etage is halverwege de gang een open ruimte die wordt aangeduid als ontmoetingsruimte. Oorspronkelijk heeft daar meubilair gestaan. De bedoeling was kennelijk dat bewoners van de betreffende etage daar een soort huiskamer zouden hebben, te vergelijken met de fusieruimte van studentenhuizen. Of ze als zodanig ooit gefunctioneerd hebben, valt nergens uit af te leiden.
In 1975 wordt besloten om in de ontmoetingsruimten voor ieder appartement een kast te plaatsen. Daarmee was de ruimte feitelijk gedegradeerd tot berging.
In september 1994 worden de houten kozijnen van de ontmoetingsruimten vervangen door kunststof. Er is gesproken over het idee om van deze ruimten appartementen te maken, maar daar wordt vanaf gezien.
In de zomer van 2004 wordt op de zevende verdieping een gezellige bijeenkomst gehouden in de ontmoetingsruimte. Op een gegeven moment is een niet deelnemende bewoner komen klagen over geluidsoverlast.
In 2010 worden de kasten door de huismeester voorzien van een schuine bovenkant, kennelijk om te voorkomen dat er spullen bovenop de kasten gelegd worden.
In 2014 wordt het meubilair verwijderd met als argument dat er nooit iemand gebruik van maakt en dat het makkelijker is om de ruimte schoon te maken als hij leeg is.