Onderhoud en kleine wijzigingen

Betonrot

In de periode 1982-1989 worden de balkonvloeren gerepareerd, waarschijnlijk vanwege betonrot. In het archief zijn geen technische beschrijvingen te vinden. Vermoedelijk is er op de bestaande balkonplaten een bitumenlaag aangebracht en zijn daarop weer tegels gelegd. Om de kosten te spreiden is het werk in fase uitgevoerd.

Rioolstelsel

Het oorspronkelijke rioolstelsel in het gebouw bestaat uit een stelsel van gietijzeren pijpen. In 1990 is een deel van de horizontale buizen vervangen. In 1998 zijn twee standleidingen vervangen door PVC-buizen. In 2016 blijkt dat ook de andere standleidingen aan vervanging toe zijn. Om veel hak- en breekwerk te voorkomen is ervoor gekozen om de oude leidingen te renoveren door aan de binnenzijde een kunststof laag aan te brengen. Behalve dat hiermee veel overlast werd voorkomen, was het ook beduidend goedkoper dan het vervangen van de buizen. Dit werk is in de jaren 2017-2018 uitgevoerd.

1985

Het kantoortje van de huismeester wordt ingericht (aan het einde van de gang naar de fietsenberging). Tot dan toe was dit de garderoberuimte. Waarschijnlijk was die tot dan toe bestemd voor gebruik door bezoekers van de recreatiezaal.

1988

Er worden duivenhorren aangebracht voor de schacht aan de noordzijde van het gebouw.

1989

Huismeester Kees Habraken heeft door het plaatsen van een wandje extra bergruimte gecreëerd in de kelder, naast de lift.

1983

Er is een fietsgoot aangebracht langs de trap naar de kelder. De reden schijnt te zijn dat men wil voorkomen dat de lift wordt gebruikt om fietsen naar de kelder te brengen.

1997

De marmoleumvloeren in de gangen worden (na 30 jaar) vervangen.
In de fietsenstalling was een hok afgescheiden voor het verzamelen van grof vuil. Er gelden inmiddels nieuwe regels voor het ophalen van grof vuil. Voortaan gebeurt dit op afspraak. Om die reden wordt het hok in de fietsenstalling afgebroken.

1998

Het zemen van de ramen gebeurt nu met een hoogwerker. Voor die tijd klauterde de glazenwasser langs de gevel. Als gevolg van nieuwe regelgeving was dat niet langer toegestaan.

2000

Er is brand geweest in de fietsenstalling. Die kon gedurende drie weken niet gebruikt worden. Er zijn weer klachten over de balkons. Het gaat om de balkons die in de eerste fase zijn behandeld. Daarna is de werkwijze verbeterd. De huismeester heeft gedurende de zomer alle balkons waarover klachten waren van nieuwe tegels voorzien.
De bestuurskamer en het kantoor van de huismeester worden opgeknapt.
Vier kozijnen in de kelder zijn vervangen wegens houtrot.

2002

Een van de liftmotoren wordt vervangen.

2005

Er wordt een GSM-antenne op het dak geplaatst.

2006

Aan de hand van een kleuradvies, wordt besloten om een iets te veranderen aan de kleuren van het buitenschilderwerk. De gevelbanden, de pilaren en de binnenkant van de balkons worden wit geschilderd. De buitenkant van de panelen van de balkons was eerst wit. Die krijgt dezelfde kleur rood als de andere panelen.

brand

Op 9 maart 2007 breekt er brand uit op nummer 54, op de 2e etage. Het betreffende appartement raakt zwaar beschadigd. Er is veel rookschade bij andere appartementen. De plafonds op de 1e, 2e en 3e etage worden vernieuwd. Er zijn geen persoonlijke ongelukken en de verzekering dekt alle schade.
Besloten wordt om ook de overige gangen te voorzien van brandwerende plafonds. De plafonds van de gangen op de 4e en 5e etage zijn vervangen in de periode 2011-2012. De plafonds op de 6e, 7e, 8e en 9e zijn in de periode 2014-2015 gedaan.