Logeerkamers

Al gedurende de bouw is besloten om 9 logeerkamers aan te bieden voor de verkoop. De reden was dat men voorzag dat een profijtelijke exploitatie van 18 logeerkamers niet haalbaar was. De logeerkamers werden in eerste instantie aangeboden aan de degenen die een appartement hadden gekocht dat aan een logeerkamer grensde. Dat is waarschijnlijk meteen negen keer raak geweest. In de jaren daarna was het beleid om ook om de andere logeerkamers te verkopen als daar belangstelling voor was. Niet alle logeerkamers zijn verkocht aan eigenaren van appartementen die direct grensden aan een logeerkamer. Bij de logeerkamers waarbij dat wel het geval is, zijn, voorzover bekend, overal doorbraken gemaakt tussen de logeerkamer en het betreffende appartement. In 1999 worden de houten raamkozijnen van de logeerkamers vervangen door kunststof kozijnen.
In 2001 is alleen nummer 60a nog beschikbaar voor incidentele verhuur. In 2018 besluit de VvE om deze logeerkamer actief in de verkoop te brengen. De eigendomsoverdracht vindt plaats op 8 mei 2019.