Isolatie

De grote ramen van het woongedeelte van de appartementen zijn vanaf het begin voorzien van dubbel glas. Er zijn al heel vroeg klachten over die ruiten. Er ontstaat corrosie aan randen waardoor de ruiten gaan lekken. Er was al snel vastgesteld dat de ruiten verkeerd waren geplaatst. In de loop der jaren zijn heel veel van die ruiten vervangen. Men probeert om de schade te verhalen op het Bouwfonds. Twee rapporten van deskundigen wijzen uit dat de ruiten verkeerd zijn geplaatst, maar het Bouwfonds weigert om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. In 1978 besluit de coöperatie af te zien van een verdere procedure tegen het Bouwfonds over de lekkende ruiten.

Een aantal eigenaren heeft in de loop der jaren zelf de overige ramen van hun appartement voorzien van dubbel glas.

In 1976 wordt de dakbedekking voor het eerst vernieuwd, maar nog niet voorzien van een isolatielaag. Dat gebeurt in 2005 als de dakbedekking toe is aan een nieuwe renovatiebeurt.

Het beleid van de VvE is om het gebouw verder te verduurzamen.