Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval. In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. Voor grofvuil dient u zelf een afspraak te maken met de Gemeente Leiden. Wilt […]

Nieuwsbrief

In afwachting van versterking is er even geen tijd meer om nieuwsbrieven te maken. Ik zal af en toe een berichtje plaatsen bij de kolom actueel en even bijpraten wat er zoal speelt. Heeft u tips of wilt u iets anders bespreken? Mail dat dan even naar rijnlandflat@outlook.com De laatste nieuwsbrief: Rijnlandflat Nieuwsbrief 1 2022_compressed

Tijdelijke camera’s

Omdat het regelmatig voorkomt dat er in het gebouw afval neer wordt gezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zal het bestuur af en toe een tijdelijke camera plaatsen, zodat degene die dat doet erop aangesproken kan worden. Het nieuwe cameraprotocol werd in de algemene ledenvergadering van 25 april 2023 niet behandeld wegens onvoldoende […]

Het dakterras

Het dakterras voldoet niet aan de veiligheidseisen van het bouwbesluit. Het is daarom alleen toegestaan het dak te betreden als nooduitgang en/of voor onderhoudswerkzaamheden. Wij vertrouwen op uw medewerking. Ook hopen wij op uw melding als u ongeregeldheden constateert in de flat. Zoals bijvoorbeeld jongeren op het dakterras.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Na het aftreden van het technisch bestuurslid op de algemene ledenvergadering van 25 april 2023, wordt het werk voorlopig door bestuurslid Wilma Steijger alleen gedaan. Natuurlijk ondersteunt de VVE Company haar en kan zij zaken uitbesteden, maar als we meer bestuursleden hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden en de VVE kosten gedrukt worden. Daarnaast […]