Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval. In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. De vraag is om ook geen meubels of andere spullen in de hal bij […]

Nieuwsbrief

Wij als nieuw bestuur vinden het belangrijk om transparant te zijn naar de leden van de VVE. Om deze reden zullen wij elke maand een nieuwsbrief uitbrengen per mail. Deze nieuwsbrief wordt ook opgehangen in de lift en de hal. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Of tips voor ons naar aanleiding van de nieuwsbrief? […]

Tijdelijke camera’s

Omdat het regelmatig voorkomt dat er in het gebouw afval neer wordt gezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zal het bestuur af en toe een tijdelijke camera plaatsen, zodat degene die dat doet erop aangesproken kan worden.

Het dakterras

Tot nu toe is oogluikend toegestaan dat bewoners gebruik maakten van het dakterras. Het is evenwel niet bedoeld voor recreatie en het voldoet ook niet aan veiligheidseisen. Daarom is vanaf nu het betreden van het dak alleen toegestaan als nooduitgang en/of voor onderhoudswerkzaamheden. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het werk wordt nu gedaan door te weinig mensen. Als we meer bestuursleden hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden. Meld u aan.