Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval. In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. Voor grofvuil dient u zelf een afspraak te maken met de Gemeente Leiden. Wilt […]

Nieuwsbrief

Wij als nieuw bestuur vinden het belangrijk om transparant te zijn naar de leden van de VVE. Om deze reden zullen wij regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen die op deze website gepubliceerd wordt. Deze nieuwsbrief wordt ook opgehangen in de lift en de hal. Heeft u tips voor ons naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail dat […]

Schade en technische problemen

De snelste manier om schade en technische problemen te melden is via het portal Twinq van de VVE Company. Het bestuur is dan gelijk op de hoogte en de datum van uw melding is vastgelegd. Natuurlijk kan een schade ook bij de huismeester gemeld worden, maar ook hij zal uw klacht in moeten voeren op […]

Verduurzaming Rijnlandflat

In het licht van de klimaatdoelstellingen zijn we bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. We zijn begonnen met de permanent brandende lampen in de fietsenstalling. De verlichting in de ontmoetingsruimten in de gangen was al eerder aan vervanging toe, deze is vervangen voor led-verlichting. In de gangen […]

Barbecue 2019

De laatste barbeque was alweer op vrijdag 30 augustus 2019. Victor had alles, met hulp van een paar enthousiaste vrijwilligers uitstekend verzorgd. Het weer was goed en er waren meer mensen dan het jaar ervoor…… Daarna kwam Corona en nu is het misschien weer tijd om iets leuks te organiseren met eigenaren en bewoners. Wij […]

Tijdelijke camera’s

Omdat het regelmatig voorkomt dat er in het gebouw afval neer wordt gezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zal het bestuur af en toe een tijdelijke camera plaatsen, zodat degene die dat doet erop aangesproken kan worden.

Het dakterras

Het dakterras voldoet niet aan de veiligheidseisen van het bouwbesluit. Het is daarom alleen toegestaan het dak te betreden als nooduitgang en/of voor onderhoudswerkzaamheden. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het werk wordt nu gedaan door te weinig mensen. Als we meer bestuursleden hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden. Met meer hulp kunnen er ook meer zaken opgepakt worden door het bestuur en dat drukt de kosten van de maandelijkse VVE Bijdrage. Fijn als u zich ook aan wilt melden! Bestuursleden ontvangen een door […]