Mededelingen

Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval. In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. Voor grofvuil dient u zelf een afspraak te maken met de Gemeente Leiden. Wilt u na het maken van de afspraak de huismeester even inlichten? Heeft u meubels of andere herbruikbare spullen over? Hang dan een briefje op bij de tafel in de hal met wat u heeft en waar het opgehaald kan worden.  

> Lees meer

Nieuwsbrief

Wij als nieuw bestuur vinden het belangrijk om transparant te zijn naar de leden van de VVE. Om deze reden zullen wij regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen die op deze website gepubliceerd wordt. Deze nieuwsbrief wordt ook opgehangen in de lift en de hal. Heeft u tips voor ons? Mail dat dan even naar rijnlandflat@outlook.com Rijnlandflat Nieuwsbrief 1 2022_compressed

> Lees meer

Tijdelijke camera’s

Omdat het regelmatig voorkomt dat er in het gebouw afval neer wordt gezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zal het bestuur af en toe een tijdelijke camera plaatsen, zodat degene die dat doet erop aangesproken kan worden.

> Lees meer

Het dakterras

Het dakterras voldoet niet aan de veiligheidseisen van het bouwbesluit. Het is daarom alleen toegestaan het dak te betreden als nooduitgang en/of voor onderhoudswerkzaamheden. Wij vertrouwen op uw medewerking.

> Lees meer

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het werk wordt nu gedaan door twee bestuursleden t.w. Harry van der Veen en Wilma Steijger. Als we meer bestuursleden hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden. Met meer hulp kunnen er ook meer zaken opgepakt worden door het bestuur en dat drukt de kosten van de maandelijkse VVE Bijdrage. Fijn als u zich ook aan wilt melden! Bestuursleden ontvangen na goedkeuring van de vergadering, een door de belastingdienst vastgestelde, belastingvrije vrijwilligersbijdrage.

> Lees meer

Algemeen

Schade en technische problemen

De snelste manier om schade en technische problemen te melden is via het portal Twinq van de VVE Company. Het bestuur is dan gelijk op de hoogte en de datum van uw melding is vastgelegd. Natuurlijk kan een schade ook bij de huismeester gemeld worden, maar ook hij zal uw klacht in moeten voeren op het portal. De opstalverzekering van de VvE dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, maar ook aan het privégedeelte. U hoeft dus als appartementseigenaar niet een eigen opstalverzekering af te sluiten. Wat tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, kunt u lezen in art. 17 van de splitsingsacte. Wie gebruik wil maken van de gemeenschappelijke opstalverzekering, moet rekening houden met een eigen risico van € 250,-. Heeft u onopzettelijk een schade veroorzaakt waar iemand anders schade heeft ondervonden? Meld u dit dan rechtstreeks bij uw eigen (verplichte) WA verzekering. Dit voorkomt onnodige premie verhoging van onze gemeenschappelijke verzekering.  

Verduurzaming Rijnlandflat

Wij zijn bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. De fietsenstalling en ontmoetingsruimten zijn inmiddels klaar. In een paar gangen is een test uitgevoerd om ook daar over te gaan op led-verlichting. Dubbel glas De grote ramen van de appartementen hebben allemaal dubbel glas. Bij een aantal appartementen zijn de overige ramen door de eigenaren al voorzien van dubbel glas. Isolatie Het dak is geïsoleerd. Wat de mogelijkheden zijn voor het isoleren van buitenmuren en de borstweringen onder de ramen, is nog in studie. Verwarmingsinstallatie We kunnen niet zomaar ‘van het gas af’. In de toekomst is het misschien mogelijk dat we gebruik kunnen maken van stadsverwarming. Ook is denkbaar dat de cv-ketel in de toekomst met waterstof gestookt kan worden.