Mededelingen

Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval. In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. De vraag is om ook geen meubels of andere spullen in de hal bij de ingang neer te zetten. Heeft u meubels of andere herbruikbare spullen over? Hang dan een briefje op met wat u heeft en waar het opgehaald kan worden. Heeft u vragen over het vuilnis of wanneer het grofvuil wordt opgehaald? U kunt hiervoor bij de

> Lees meer

Nieuwsbrief

Wij als nieuw bestuur vinden het belangrijk om transparant te zijn naar de leden van de VVE. Om deze reden zullen wij elke maand een nieuwsbrief uitbrengen per mail. Deze nieuwsbrief wordt ook opgehangen in de lift en de hal. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Of tips voor ons naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail dat dan even naar rijnlandflat@outlook.com

> Lees meer

Tijdelijke camera’s

Omdat het regelmatig voorkomt dat er in het gebouw afval neer wordt gezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zal het bestuur af en toe een tijdelijke camera plaatsen, zodat degene die dat doet erop aangesproken kan worden.

> Lees meer

Het dakterras

Tot nu toe is oogluikend toegestaan dat bewoners gebruik maakten van het dakterras. Het is evenwel niet bedoeld voor recreatie en het voldoet ook niet aan veiligheidseisen. Daarom is vanaf nu het betreden van het dak alleen toegestaan als nooduitgang en/of voor onderhoudswerkzaamheden. Wij vertrouwen op uw medewerking.

> Lees meer

Algemeen

Schade en technische problemen

De snelste manier om schade en technische problemen te melden is via onderstaand formulier. Het bestuur is dan gelijk op de hoogte en de datum van uw melding is vastgelegd. Natuurlijk kan een schade ook bij de huismeester gemeld worden, maar ook hij zal het met het bestuur moeten overleggen. De opstalverzekering van de VvE dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, maar ook aan het privégedeelte. U hoeft dus als appartementseigenaar niet een eigen opstalverzekering af te sluiten. Wat tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, kunt u lezen in art. 17 van de splitsingsacte. Wie gebruik wil maken van de gemeenschappelijke opstalverzekering, moet rekening houden met een eigen risico van € 250,-. Wij zullen uw melding met betrekking tot de verzekering ter afhandeling doorsturen naar Went administratie en belastingadvies B.V. Voor vragen kunt u contact opnemen met Daphne. Zij werkt bij het administratiekantoor beneden in de flat (071-5314686 of E: dfloor@wentadvies.nl). Technische problemen en schade kunt u melden door het formulier in te vullen.

Verduurzaming Rijnlandflat

In het licht van de klimaatdoelstellingen zijn we bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. We zijn begonnen met de permanent brandende lampen in de fietsenstalling. De verlichting in de ontmoetingsruimten op de gangen was aan vervanging toe. Daar zit nu ook led-verlichting. In de gangen hebben we een proef gedaan om vast te stellen of we met minder lichtpunten toekunnen. Als de voorraad reservelampen op is, willen we daar ook ledverlichting aanbrengen. Dubbel glas De grote ramen van de appartementen hebben allemaal dubbel glas. Bij een aantal appartementen zijn de overige ramen door de eigenaren al voorzien van dubbel glas. We zouden graag zien dat dit ook bij de andere appartementen gebeurt. Als we dit gezamenlijk doen kan dat schelen in de kosten. Isolatie Het dak is geïsoleerd. Wat de mogelijkheden zijn voor het isoleren van buitenmuren en de borstweringen onder de ramen, is nog in studie. Verwarmingsinstallatie We kunnen niet zomaar ‘van het gas af’. Het gebouw leent zich niet voor een warmtepompinstallatie. Zo’n installatie levert water met een relatief lage temperatuur en dat is alleen geschikt voor supergoed geďsoleerde gebouwen. In de toekomst is het misschien mogelijk dat we gebruik kunnen maken van stadsverwarming. Ook is denkbaar de cv-ketel met waterstof gestookt kan worden.

Barbecue 2019

Voor de bewoners van de Rijnlandflat was er op vrijdag 30 augustus een barbecue. Victor had alles, met hulp van een paar enthousiaste vrijwilligers uitstekend verzorgd. Het weer was goed en er waren nog meer mensen dan vorig jaar.