Mededelingen

Vuilnis en karton

Het vuilnis en karton kunt u deponeren in het hok naast de fietsenstalling. Deze ruimte kunt u betreden met uw tag. Deze ruimte is alleen bedoelt voor karton en restafval. In deze ruimte mag geen grof vuil en dergelijke worden gedeponeerd. Voor grofvuil dient u zelf een afspraak te maken met de Gemeente Leiden. Wilt u na het maken van de afspraak de huismeester even inlichten? De vraag is om ook geen meubels of andere spullen in de hal bij de ingang neer te zetten. Heeft u meubels of andere herbruikbare spullen over? Hang dan een briefje op bij de

> Lees meer

Nieuwsbrief

Wij als nieuw bestuur vinden het belangrijk om transparant te zijn naar de leden van de VVE. Om deze reden zullen wij regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen die op deze website gepubliceerd wordt. Deze nieuwsbrief wordt ook opgehangen in de lift en de hal. Heeft u tips voor ons naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail dat dan even naar rijnlandflat@outlook.com

> Lees meer

Tijdelijke camera’s

Omdat het regelmatig voorkomt dat er in het gebouw afval neer wordt gezet op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zal het bestuur af en toe een tijdelijke camera plaatsen, zodat degene die dat doet erop aangesproken kan worden.

> Lees meer

Het dakterras

Het dakterras voldoet niet aan de veiligheidseisen van het bouwbesluit. Het is daarom alleen toegestaan het dak te betreden als nooduitgang en/of voor onderhoudswerkzaamheden. Wij vertrouwen op uw medewerking.

> Lees meer

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Het werk wordt nu gedaan door te weinig mensen. Als we meer bestuursleden hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden. Met meer hulp kunnen er ook meer zaken opgepakt worden door het bestuur en dat drukt de kosten van de maandelijkse VVE Bijdrage. Fijn als u zich ook aan wilt melden! Bestuursleden ontvangen een door de belastingdienst vastgestelde, belastingvrije vrijwilligersbijdrage.

> Lees meer

Algemeen

Schade en technische problemen

De snelste manier om schade en technische problemen te melden is via het portal Twinq van de VVE Company. Het bestuur is dan gelijk op de hoogte en de datum van uw melding is vastgelegd. Natuurlijk kan een schade ook bij de huismeester gemeld worden, maar ook hij zal uw klacht in moeten voeren op het portal. De opstalverzekering van de VvE dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, maar ook aan het privégedeelte. U hoeft dus als appartementseigenaar niet een eigen opstalverzekering af te sluiten. Wat tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, kunt u lezen in art. 17 van de splitsingsacte. Wie gebruik wil maken van de gemeenschappelijke opstalverzekering, moet rekening houden met een eigen risico van € 250,-. Heeft u onopzettelijk een schade veroorzaakt waar iemand anders schade heeft ondervonden? Meld u dit dan rechtstreeks bij uw eigen WA verzekering. Dit voorkomt onnodige premie verhoging van onze gemeenschappelijke verzekering.  

Verduurzaming Rijnlandflat

In het licht van de klimaatdoelstellingen zijn we bezig met het verduurzamen van het gebouw. Led-verlichting We gaan geleidelijk over naar led-verlichting. We zijn begonnen met de permanent brandende lampen in de fietsenstalling. De verlichting in de ontmoetingsruimten in de gangen was al eerder aan vervanging toe, deze is vervangen voor led-verlichting. In de gangen hebben we een proef gedaan om vast te stellen of we met minder lichtpunten toekunnen. Als de voorraad reservelampen op is, willen we daar ook ledverlichting aanbrengen. Dubbel glas De grote ramen van de appartementen hebben allemaal dubbel glas. Bij een aantal appartementen zijn de overige ramen door de eigenaren al voorzien van dubbel glas. We zouden graag zien dat dit ook bij de andere appartementen gebeurt. Als we dit gezamenlijk doen kan dat schelen in de kosten. Isolatie Het dak is geïsoleerd. Wat de mogelijkheden zijn voor het isoleren van buitenmuren en de borstweringen onder de ramen, is nog in studie. Verwarmingsinstallatie We kunnen niet zomaar ‘van het gas af’. Het gebouw leent zich niet voor een warmtepompinstallatie. Zo’n installatie levert water met een relatief lage temperatuur en dat is alleen geschikt voor supergoed geisoleerde gebouwen. In de toekomst is het misschien mogelijk dat we gebruik kunnen maken van stadsverwarming. Ook is denkbaar de cv-ketel met waterstof gestookt kan worden.

Barbecue 2019

De laatste barbeque was alweer op vrijdag 30 augustus 2019. Victor had alles, met hulp van een paar enthousiaste vrijwilligers uitstekend verzorgd. Het weer was goed en er waren meer mensen dan het jaar ervoor…… Daarna kwam Corona en nu is het misschien weer tijd om iets leuks te organiseren met eigenaren en bewoners. Wij denken aan een klusmiddag om onze flat mooier en milieuvriendelijker te maken en de klussers/helpers na afloop te trakteren op een barbeque. Heeft u interesse om te helpen?